Phúc SangPhúc Sang

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

PHÚC SANG 
 

 

TẦM NHÌN – Kiến tạo liên tục nâng tầm Santa Group phát triển vững bền cùng thời đại.

SỨ MỆNH – Vì Cộng Đồng sống khỏe- sống xanh- sống đẹp của cộng động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI – Chính Trực- Trí Tuệ – Đam Mê- Sáng Tạo.

TRIẾT LÝ KINH DOANH – Nhân Văn và Tinh tế

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG – Thượng Tôn pháp Luật và Hành Động Tốc Độ